Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Wspieram młodych ludzi w rozwijaniu odwagi, pewności siebie, radzeniu sobie z lękiem. Pomagam dostrzegać oraz rozumieć emocje własne, a także innych ludzi. Poprzez zabawę i dobrą relację tworzę bezpieczną przestrzeń do poszerzania kompetencji emocjonalno-społecznych.

Koszt za 1 spotkanie to 110zł. Spotkania z dzieckiem są poprzedzone wywiadem wstępnym z rodzicem, bez obecności dziecka.